Murski institut za razvoj infrastrukture

2021-05-12T18:00:00

  dni

  ur  minut  sekund

do

Mobilitatis Omni 2021 simpozija

Hibridni simpozij

Trajnostna infrastruktura kot most za povezovanje mest in regij

12.-14. maj 2021;
18:00 (CET)
;
3-dnevni simpozij.

Simpozij mobilnost vseh 2021. Vpogledi v raziskave, primeri dobre prakse, rešitve v transportu in mobilnosti ter možnosti mreženja bodo vse na simpoziju. Boste tudi vi?

Na simpoziju imamo na tri panele in razpisa tako za povzetke kot tudi za delavnice, ki bosta objavljena kmalu.

3 paneli simpozija:

  • raziskave trajnostne mobilnosti;
  • politike prometne infrastrukture in mobilnosti;
  • rešitve industrije transporta in storitev mobilnosti;

Če se zavedate, da trenutne mobilnostne navade vzdolž regij rek Mure in Drave ter širše v Srednji in Vzhodni Evropi, v katerih večinoma prevladuje zasebna motorizacija, ki povzroča ne le večje zastoje in več onesnaževanja, temveč tudi zmanjšuje gospodarski napredek in socialno kohezijo, potem se morate tega simpozija nujno udeležiti.

MiRi, Murska Sobota
Murski institut za razvoj infrastrukture

Simpozij mobilnosti vseh 2021 ima zelo posebno poslanstvo. Ponovno vzpostavitev mostu na reki Muri. Zato podpisujemo Deklaracijo o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-prog.

Na ta hibridni simpozij bomo povabili tudi odgovorna ministra iz Slovenije in Avstrije ter pristojno evropsko komisarko in jim predali Deklaracijo. Udeležite se simpozija in podprite naš skupnostni namen.


Shranite datum v vaš koledar:


MiRi (Murski institut za razvoj infrastrukture) je civilna pobuda za povezovanje politik in gospodarstva z VAV mobilnostjo za vse, fizičnim in mentalnim zdravjem ter športom prek ponovnega zagona obstoječih čezmejnih med-regijskih železniških povezav s hkratnim predlogom vzpostavitve daljinskih kolesarskih poti vzdolž teh povezav.

Pobuda MiRi je za vse, ki hočemo frekvenčne, okolju in zdravju ter vsem nam prijazne čezmejne med-regijske povezave v panonskem področju, ki mu številni pravijo tudi evropska Amazonka. Za vse, ki dnevno, tedensko in občasno prihajamo in odhajamo ne le iz štirih sosednjih držav v in iz Mura in Drava regij, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, temveč tudi za vse iz regij celotne osrednje Evrope. Vabimo k podpori pobude z včlanitvijo še danes v Bronasti-, Srebrni-, Zlati- ali VIP Klub MiRi. Več nas bo, močnejši bomo. Postani član_ica še danes >


RAZVOJNI NAČRTI

3-je ključni razvojni moduli pobude MiRi

Od blizu: iz velikega srca z ljubeznijo - ključavnice v Kölnu.
Od blizu: iz velikega srca z ljubeznijo – ključavnice v Kölnu.

[Ljubezenska] zgodba o Murskem mostu ali zakaj se zavzemamo za most, ki povezuje vzhod z zahodom? Več >


Graf: Trije ključni razvojni moduli MiRi.

Zavzemamo se za daljinske kolesarske poti ob obstoječih čezmejnih regionalnih progah v štirih državah in zavarovanje prehodov čez te regionalne proge. Več >


Skica: ponovno vzpostavimo proge v regijah rek Mure in Drave.

Smo za obnovo in nadgradnjo obstoječih ter nekoč (po 2. svet. vojni) demontiranih železniških prog v regijah Mura in Drava štirih držav vključno z vzpostavitvijo manjkajoče proge. Več >


Kampanja za Murski most

Podpisovanje Deklaracije za Murski most

Od:
16.10. 2020


Do:
12.4. 2021


Predaja deklaracije:
15.4. 2021
na simpoziju o VAV mobilnosti


Ustanovitelji, člani in partnerji MiRi smo 16.10. 2020, s podpisom Deklaracije za Murski most v omrežju Mura-Drava-proge, obeležili odprtje Radgonske proge, ki je pred 130. leti, 16.10. 1890, povezala Špilje, Bad Radkersburg (v slovenščini Radgono), Gornjo Radgono in Ljutomer. Tako smo pričeli kampanjo za Murski most. Vabimo gospodarske družbe, podjetja in občine k podpisu Deklaracije kot polnopravni člani instituta ter posameznike_ce kot člane_ice Kluba MiRi >

izr. prof. dr. Borna Abramovič, Fakulteta za promet in prometne ved Univerze v Zagrebu.

Video 📹: Povečati mobilnost regije z uporabo lokalnih železniških prog


Herald Ruijters, namestnik generalnega direktorja z Generalnega direktorata za mobilnost in transport pri Evropski komisiji.

Video 📹: Povezave jedrnega in celovitega omrežja – promocija mobilnosti, ki presega TEN-T [ang. Trans-European Transport Network]


mag. mag. Marko Savić, direktor instituta.

Video 📹: Deklaracija o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge


Včlanite vašo organizacijo v MiRi in podpišite Deklaracijo za Murski most tudi vi.


Pogled na ljubezenske ključavnice na mostu Hohenzollern v Kölnu v Nemčiji s kölnsko katedralo v ozadju.

Prvi soustanovitelji instituta

MiRi so ustanovile tri gospodarske družbe:

Nove članice MiRi

V vmesnem času so v MiRi že pristopile še nekatere družbe in organizacije, tako iz Slovenije kot iz Avstrije:


Rating: 5 out of 5.

Družbena odgovornost

»So-ustanovitev instituta smo podprli zaradi družbene odgovornosti do regionalnega okolja.«

Branko Kurbus, Arcont, upokojeni predsednik uprave

Rating: 5 out of 5.

30 let prizadevanj

»30 let si že prizadevamo za ponovno vzpostavitev proge med Slovenijo in Avstriji na meji med obema državama v obeh Radgonah.«

Janez Erjavec, Pomurski sejem, predsednik uprave

Rating: 5 out of 5.

Izjemna priložnost

»Železniška povezava z Avstrijo čez reko Muro je izjemna priložnost za gospodarstvo in turizem v teh regijah.«

Igor Kržan, Reflex, generalni direktor

Rating: 5 out of 5.

Povezovanje obeh strani Mure

»Podpiramo ponovno zgraditev Murskega mostu, ker v tem vidimo odpiranje novih priložnosti za domače okolje in povezovanje prebivalcev držav na obeh straneh reke Mure.«

Miran Fujs, Arcont, predsednik uprave >

Rating: 5 out of 5.

Več bi morali uporabljati železnico

»Pobuda MiRi je dobra priložnost, da ta del Slovenije povežemo s sosedi v Republiki Avstriji in drugi deli Evropske unije.«

Jernej Zupančič, Cleangrad, direktor >


Omrežje Mura-Drava-Proge (MDP)

Vzpostavimo ponovno omrežje MDP!

Murski most

VAV (vzdržna, aktivna in vključujoča) mobilnost za vse kot most v nizko-ogljično družbo. Regionalno, tako železniško kot daljinsko kolesarsko vozlišče kot most do povezav v celotno osrednjo Evropo. Med-regionalne trajnostne povezave kot most do večje varnosti.

Kulturna dediščina kot most do boljšega razumevanja. Šport, še posebej odbojka in odbojka na mivki kot most povezovanja. Trajnostni turizem kot most do regionalnega razvoja. In regionalni razvoj kot most do stabilnosti Evropske unije. Zgodovinski mejniki kot most so-delovanja.

Nenazadnje. Ključavnice na mostu za sklepanje in zaklepanje ljubezni.

Podprimo ponovno vzpostavitev Murskega mostu >

Ključavnice na, nem. Hohenzollern, železniškem mostu čez Ren v Kölnu, v Nemčiji, simbolizirajo ljubezen za vedno.
Ključavnice na, nem. Hohenzollern, železniškem mostu čez Ren v Kölnu, v Nemčiji, simbolizirajo ljubezen za vedno.